Misiune

MISIUNEA noastră este transformarea societății românești prin folosirea metodei dezbaterilor pentru a educa generațiile actuale și viitoare în spiritul unei culturi a dezbaterii și dialogului.

VIZIUNEA noastră este crearea unei societăți care să formeze generații de adulți cu mai mult discernământ, cu o putere mai mare de învățare și dorință implicare în bunul mers al comunității. Odată ce a învățat să dezbată, individul este în măsură să examineze critic declarațiile figurilor de autoritate din jurul său și să tragă propriile concluzii bine informate pe subiecte cruciale, devenind astfel un actor competent și implicat în cadrul unei adevărate societăți democratice.

SCOPUL AGORA Debate este de a crea în următorul deceniu o infrastructură la nivelul societății care să permită discutarea liberă și deschisă  a celor mai importante probleme din cadrul societății românești. Vom continua dezvoltarea rețelei de cluburi de dezbateri din școlile, liceele și universitățile din întreaga țară, vom mări numărul de competiții de dezbateri dedicate tinerilor români și vom îmbunătăți activitățile de training și instruire. De asemenea, vom dezvolta o serie de evenimente menite faciliteze desfășurarea de dezbateri publice implicând cele mai active și importante elemente din societate.